دیواره آتش Firewalls

آشنایی با دیواره آتش Firewalls

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Firewall اساسا یک فایروال جداکننده شبکه های امن از نا امن در اینترنت است . Firewall تمام اتصالاتی که از اینترنت به شبکه های محافظت وارد می شوند را فیلتر می کند.

پس از مطالعه این مقاله به خوبی با فایروال و یا دیواره آتش که یکی از موضوعات امنیت سایت است، آشنا خواهید شد.

رایگان!

Firewall در فرهنگ کامپیوتر یعنی محافظت از شبکه های داخلی در مقابل شبکه های خطاکار . معمولا یک شبکه کامپیوتری با تمام دسترسی ها در طرف و در طرف دیگر شما شبکه تولیدات شرکت را دارید که باید در مقابل رفتارهای مخرب محافظت شود. چند سوال مطرح می شود که آیا واقعا نیاز به محافظت از یک شبکه داخلی داریم و سوال دیگر اینکه چگونه از طریق یFirewall در فرهنگ کامپیوتر یعنی محافظت از شبکه های داخلی در مقابل شبکه های خطاکار .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آشنایی با دیواره آتش Firewalls”