سیستم های پرداخت الکترونیک

ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الکترونیک

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

در اين مقاله نخست به ارائه كلياتي در مورد سيستم هاي پرداخت الكترونيك پرداخته مي شود. سپس EPS هاي جديد با سيستم هاي قديمي و سنتي مورد مقايسه قرار مي گيرد.

رایگان!

در اين مقاله نخست به ارائه كلياتي در مورد سيستم هاي پرداخت الكترونيك پرداخته مي شود. سپس EPS هاي جديد با سيستم هاي قديمي و سنتي مورد مقايسه قرار مي گيرد. همچنين در اين مقاله از انتقال وجوه الكترونيك به عنوان يكي از قديمي ترين سيستم هاي پرداخت الكترونيك ياد مي شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ارزیابی ویژگی های انواع سیستم های پرداخت الکترونیک”