امنیت در سیستم های پرداخت

امنیت در سیستم های پرداخت

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

در اين مقاله نخست به ارائه كلياتي در مورد سيستم هاي پرداخت الكترونيك پرداخته مي شود. سپس EPS هاي جديد با سيستم هاي قديمي و سنتي مورد مقايسه قرار مي گيرد. همچنين در اين مقاله از انتقال وجوه الكترونيك به عنوان يكي از قديمي ترين سيستم هاي پرداخت الكترونيك ياد مي شود.

رایگان!

موجود در انبار

سنجشسنجش

در اين مقاله نخست به ارائه كلياتي در مورد سيستم هاي پرداخت الكترونيك پرداخته مي شود. سپس EPS هاي جديد با سيستم هاي قديمي و سنتي مورد مقايسه قرار مي گيرد. همچنين در اين مقاله از انتقال وجوه الكترونيك به عنوان يكي از قديمي ترين سيستم هاي پرداخت الكترونيك ياد مي شود. چهار نوع كارت هاي پرداخت شامل كارت هاي اعتباري، كارت هاي بدهي، كارت هاي قابل شارژ و كارت هاي هوشمندمورد بررسي قرار گرفته و وجوه نقد و چك هاي الكترونيك همراه با چك ها و وجوه نقد سنتي مورد مقايسه قرار مي گيرند. علاوه بر اين، ابزارها و تكنولوژي هاي مختلف جهت ايجاد EPS هاي ايمن مانند امضاهاي ديجيتال، تاييد، رمزنگاري كليد اصلي، گواهي نامه ها و اختيارات ذي صلاح، SSL ها، پروتكل انتقال متن هاي امن با امضاهاي ديجيتال و انتقال الكترونيك كليد هاي عمومي و خصوصي معرفي مي گردد. همچنين در اين مقاله كيف هاي الكترونيك، پرداخت هاي كوچك و ساير سيستم هاي پرداخت مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت با دو مثال و نمونه از سيستم هاپرداخت الكترونيك كه از عموميت بيشتري برخوردارند و شامل e-cash، Mondex و Netcheck مي شوند، نتيجه گيري به عمل خواهد آمد.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “امنیت در سیستم های پرداخت”