بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی چیست؟

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

اگر به دنبال بکار گیری بازاریابی ویروسی هستید از دانلود این فایل ارزشمند غافل نشوید!

از جمله مباحث مظرح شده در این مقال:

مزاياي بازاريابي ويروسي

عناصر استراتژي  بازاريابي ويروسي

تکنيک هاي بازاريابي ويروسي

رایگان!

بازايابي ويروسي (Viral Marketing) و تبليغات ويروسي (Viral Advertising) به تکنيک هايي بازاريابي اشاره دارد که از شبکه هاي اجتماعي براي افزايش سطح آگاهي مردم درارتباط با انواع برندها و مارکهاي تجاري استفاده مي کند ، درست شبيه انتشار ويروس هاي کامپيوتري. اين روش بازاريابي شبيه بازاريابي دهان به دهان است که البته تحت تاثير اثرات شبکه اينترنت ارتقا يافته است.بازاريابي ويروسي مردم را تشويق به انتقال يک پيام بازاريابي به شکل داوطلبانه ميکند. ترفيعات ويروسي مي تواند اشکالي چون ويديو کليپ، بازيهاي جذابفلش ، بازيهاي تبليغاتي و تصاوير و يا حتي متوني باشد که از طريق sms ارسال مي شود.

مزاياي بازاريابي ويروسي

 1. افزايش فروش
 2. ايجاد ترافيک هدفمندانه درسايت (ترافيکي که ناشي از وجود ويزيتورهايي است که درابتدا بعنوان بازار هدف بالقوه ما و مشتريان احتمالي گزينش شده اند)
 3. ايجاد ليست آدرسهاي ايميل(www.Tomeymarketing.com)
 4. تبليغات رايگان
 5. سود کوتاه مدت
 6. سود بلند مدت و جذب ويزيتورها به شکل بلندمدت و براي چندين سال
 7. رسيدن به تعداد زيادي مخاطب با حداقل تلاش
 8. اتوماتيک کردن روش بازاريابي شما
 9. ترکيب آسان با ساير روشهاي بازاريابي مثل پاداشي که با ساير محصولات همراه است.
 10. ايجاد سريع شهرت و آوازه قابل قبول براي محصول (رسميت بخشيدن به برند)
 11. تقاضاها و سفارشات هدفمندانه را براي محصول شما ايجاد مي کند.
 12. set up ارزان اين روش که نيازمند زمان اندکي است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بازاریابی ویروسی چیست؟”