CRM

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

CRMبه همراه یک نمونه کاری از شرکت سیسکو راه های مدیریت ارتباط با مشتری

همه ی این عناوین  را شما در این مقاله فرا خواهید گرف

رایگان!

از نظر تاريخي، تا قبل از انقلاب صنعتي، تجارت و بازرگاني بيشتر، رابطه محور بوده است. پس از انقلاب صنعتي زماني كه توليد انبوه با روشهاي جديد و متعاقب آن مصرف انبوه به‌سرعت رشد كرد، واسطه‌ها در زنجيره توزيع قدرتمندتر شده، رابطه سنتي بين توليدكنندگان و مشتريان از هم گسسته شد. در نتيجه توزيع در سطح گسترده جغرافيايي پديدار شد كه خود نياز به توزيع و بازاريابي انبوه را به همراه داشت. اين روند در شرايطي كه تقاضا بيش از عرضه بود، ضامن سودآوري بسياري از شركتها تلقي­مي‌شد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟”