" بررسی تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل"

بررسی تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

تحول اقتصادی و توسعه در ایران، اكنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتي در ساختار اقتصادي كشور، رونق و تحرك لازم را، در اين زمينه، به عمل می آورد.

رایگان!

موجود در انبار

سنجش