اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیک

اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیک

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

به کارگیری و استقرار موفقیت‌آمیز تجارت الکترونیک به وجود یک برنامه و استراتژی مدون و مشخص نیازمند است

رایگان!

موجود در انبار

سنجش