امنیت در سیستم های پرداخت

امنیت در سیستم های پرداخت

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

در اين مقاله نخست به ارائه كلياتي در مورد سيستم هاي پرداخت الكترونيك پرداخته مي شود. سپس EPS هاي جديد با سيستم هاي قديمي و سنتي مورد مقايسه قرار مي گيرد. همچنين در اين مقاله از انتقال وجوه الكترونيك به عنوان يكي از قديمي ترين سيستم هاي پرداخت الكترونيك ياد مي شود.

رایگان!

موجود در انبار

سنجش