بازار یابی پورسانتی

بازاريابي پورسانتی چیست؟

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

 

این مقاله درباره بازاريابي پورسانتی و یا همان بازاريابي مشارکتي (Affiliate Marketing)، یکی از روش های بازاريابي الکترونيک و اهداف وروش های مختلف آن است.

رایگان!