موانع فروش اینترنتی

موانع فروش اینترنتی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

گسترش و رشد فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار و تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بهره مند از اين فناوري ها، در پي داشته است. کارشناسان امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه، به هيچ وجه به موارد خاص توجه نمي کنند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند. تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود.

رایگان!

موجود در انبار

سنجش