دیواره آتش Firewalls

آشنایی با دیواره آتش Firewalls

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Firewall اساسا یک فایروال جداکننده شبکه های امن از نا امن در اینترنت است . Firewall تمام اتصالاتی که از اینترنت به شبکه های محافظت وارد می شوند را فیلتر می کند.

پس از مطالعه این مقاله به خوبی با فایروال و یا دیواره آتش که یکی از موضوعات امنیت سایت است، آشنا خواهید شد.

رایگان!

موجود در انبار

سنجش