تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین

تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

از طریق تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( OMR ) ، امکان تهیه اطلاعات تجاری عملی راسریعاً ، اصولی و نظامدار ، و بطور کم هزینه فراهم نماید. این مقاله تئوریک شما را با بازاریابی پیوسته و آنلاین آشنا خواهد نمود.

رایگان!

موجود در انبار

سنجش